Запуск речи. Взгляд нейропсихолога

Нейропсихолог Ирина Манжула (АНО «Вместе весело шагать»)